Zpracování osobních údajů

Jsem seznámen/a s pravidly soutěže uvedenými na www.kockaolympia.cz a souhlasím s nimi.

Souhlas je projevem svobodné vůle a vyjádřen mým odeslaným hlasem na této stránce.

Jsem seznámen/a se skutečností, že během soutěže bude docházet ke shromažďování osobních údajů vytvářením databáze Cushman&Wakefield, s.r.o. dle zákona na ochranu osobních údajů a to v rozsahu uvedených osobních údajů na stránkách www.kockaolympia.cz za účelem jejich zpracování pro markentingové, reklamní a propagační aktivity pořadatele (OC Olympia Mladá Boleslav).